Bij de procescoach draait alles om processen.

Sterker nog het woord proces is voor mij een afkorting. Gedurende de afgelopen jaren heb ik met goed resultaat een aantal van mijn competenties ingezet. Denk hierbij aan o.a. het resultaat- en praktijk gericht werken en het coachend werken. En als echte kwaliteitsman kreeg ik een beeld van de correlatie tussen mijn competenties en het woord Proces. Wat bleek is dat de competenties binnen het woord Proces vielen, sterker nog de competenties en het woord  Proces zijn een en dezelfde. Hoe toevallig is dat?

De afkorting ‘proces’ staat in mijn beleving voor 6 kern competenties van mij, te weten:

 • P          :Praktisch
 • R          :Resultaatgericht
 • O         :Onderzoekend
 • C          :Coachend
 • E          :Effectief
 • S          :Samenwerkend

 

De drie V’s.

Tevens ben ik een groot voorstander en uitdrager voor de 3 V’s, vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Zoals Rick Koster deze in zijn masterclass uitlegt: https://www.youtube.com/watch?v=ZwKybDq–8w

Vanuit processen gezien te vertalen naar: Een heldere verantwoordelijkheid leidt tot vertrouwen, leidt tot vrijheid.

 

Meer LEAN.

Een belangrijk onderwerp bij processen is Lean. Oftewel het proces zo inrichten dat er weinig tot geen verspillingen plaatsvinden gedurende de werking van het proces. Natuurlijk is Lean belangrijk alleen staat Lean bij de Procescoach voor meer en wel:

 • L          :Logisch
 • E          :Effectief
 • A          :Aansluitend
 • N         :Nodig

De eerste twee letters komen overeen met de gedachtegang van Lean zoals hierboven kort weergegeven. De  laatste twee letters zijn anders, kort uitgelegd staan deze voor:

* Aansluitend daarmee wordt bedoeld dat de processen:

 1. aansluiten bij andere processen in uw organisatie, anders ontstaat er sub-optimalisatie
 2. aansluiten bij de mensen en werkethiek / cultuur in uw organisatie (acceptabel)

* Nodig daarmee wordt bedoeld dat:

 1. alleen de benodigde processen worden aangepakt
 2. alleen het nodige wordt vastgelegd

Hiermee geef ik aan dat ik de organisatie als geheel bekijk en van daaruit naar de optimale processen en meest efficiënte en effectieve manier van werken. Alles is dan op maat en volledig afgestemd op uw organisatie.