De procescoach is er voor al uw processen!

Of het nu gaat om procesverbetering, procesvastlegging, het opstellen van nieuwe processen, het opstellen of invoeren van procesmanagement of het meekrijgen van medewerkers bij procesveranderingen, de procescoach helpt, adviseert en ondersteunt waar u het nodig heeft.

Als procescoach deel ik graag mijn ervaringen en opgebouwde expertise van de afgelopen 20 jaar met u. In deze periode heb ik diverse ontwikkelingen op het gebied van processen gezien en meegemaakt wat geresulteerd heeft in een nieuwe kijk op processen. Een nieuwe kijk op de weergave en het gebruik van processen. Het tijdperk van dikke en ongelezen handboeken en bijbehorende administratieve rompslomp kunnen we nu wel achter ons laten.

Het inzetten van nieuwe methoden en een nieuwe kijk op processen zorgt voor meer efficiency en effectiviteit in uw organisatie.

Om dit te bewerkstelligen betrek ik zoveel mogelijk mensen uit uw organisatie omdat vaak blijkt dat veel kennis al aanwezig is. Door deze kennis op te halen en in te zetten worden er sneller resultaten geboekt.

Hierbij is mijn uitgangspunt dat ik u en alle betrokkenen zo snel mogelijk opleid, train of begeleid om zelfstandig efficiënt en effectief met processen te werken. Mensen leren om procesmatig te denken en daarnaar te handelen. Met als resultaat dat er automatisch Lean wordt gedacht, naar de PDCA wordt gehandeld en er bij processen gewerkt wordt met Richten, Inrichten en Verrichten. Uw medewerkers zullen de processen meer beleven zodat zij onder andere beter, sneller en effectiever gaan werken. Als bijkomstigheid zorgt dit ook voor een betere, snellere en effectievere automatisering c.q. digitalisering.

Het is wel zaak dat uw belangrijkste werkkapitaal meewerkt! Want laten we eerlijk zijn, het succes van elke verandering in uw organisatie wordt bepaald door uw medewerkers. Hun inzet bepaalt hoe effectief en efficiënt de verandering uiteindelijk is.

Deze menselijke kant van verandertrajecten heeft dan ook een belangrijke plek in mijn werkwijze. En ook die kennis deel ik graag met u.

Als u meer wilt weten, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Ik kom graag bij u langs om uw situatie eens te bezien en uit te leggen wat ik eventueel voor u kan betekenen.

U kunt mij bereiken via:

  • Telefoon: 06-44942540
  • E-mail: info@deprocescoach.nl